Μία πρακτική flow yoga (συνεχόμενη ροή κίνησης) που εστιάζει στην αργή εναλλαγή των asanas. Ξεκινάει με Chandra Namaskar (χαιρετισμός σελήνης) ο οποίος εξελίσσεται και εμπλουτίζεται κατά την διάρκεια του μαθήματος. Εστιάζουμε ενεργειακά στο στοιχείο του νερού και τις ποιότητες της ρευστότητας. Στόχος της πρακτικής είναι η ενεργοποίηση και το «άνοιγμα» του σώματος.

Pin It on Pinterest

Share This