Μια πρακτική εμπνευσμένη από παραδοσιακές διδασκαλίες που ακολουθεί τα 8 βήματα στο μονοπάτι του Patanjali. Κάθε Τρίτη στις 18.45 ο Χρήστος καθοδηγεί μια πρακτική που συνδυάζει Χαιρετισμούς στον Ήλιο, Pranayama (τεχνικές αναπνοών) και βήματα στο δρόμο του Διαλογισμού. Μια σχετική εμπειρία σε όλα τα παραπάνω είναι επιθυμητή και χρήσιμη, όμως είμαστε πάντα με ανοιχτή καρδιά κι ανοιχτό μυαλό να υποδεχτούμε όλους τους ασκούμενους.

Pin It on Pinterest

Share This