Ένα μάθημα επικεντρωμένο στην σωστή και στοχευμένη ενδυνάμωση του μυοσκελετικού μας συστήματος. Εφαρμόζονται εναρμονισμένα ασκήσεις ενδυνάμωσης από διαφόρους μεθόδους όπως το Pilates, την Yoga, το Functional Training την (λειτουργική προπόνηση) κ.α καθώς και θέσεις και ασκήσεις διατάσεων και ανοίγματος του σώματος. Χρησιμοποιείται ως δύναμη αντίστασης κυρίως το βάρος από το ίδιο μας το σώμα αλλά σε ορισμένες ασκήσεις θα χρησιμοποιηθούν βοηθήματα (λάστιχα, τουβλάκια, ζώνες κ.α) ώστε να γίνει η άσκηση είτε πιο προσεγγίσιμη είτε να αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας της. Είναι ένα μάθημα ανοιχτό προς όλα τα επίπεδα. Βασικότερο στοιχείο της πρακτικής είναι η απόκτηση ελέγχου, αναγνώρισης και ενδυνάμωσης του σώματος, ώστε να το ακούμε καλύτερα και να λειτουργεί πιο ομαλά και χωρίς τραυματισμούς.

Pin It on Pinterest

Share This