Κιναισθησία / Body Awareness

Ένα μάθημα επικεντρωμένο στην σωστή και στοχευμένη ενδυνάμωση του μυοσκελετικού μας συστήματος. Εφαρμόζονται εναρμονισμένα ασκήσεις ενδυνάμωσης από διαφόρους μεθόδους όπως το Pilates, την Yoga, το Functional Training την (λειτουργική προπόνηση) κ.α καθώς...

Κιναισθησία / Body Awareness

Ένα μάθημα επικεντρωμένο στην σωστή και στοχευμένη ενδυνάμωση του μυοσκελετικού μας συστήματος. Εφαρμόζονται εναρμονισμένα ασκήσεις ενδυνάμωσης από διαφόρους μεθόδους όπως το Pilates, την Yoga, το Functional Training την (λειτουργική προπόνηση) κ.α καθώς...

Class Filter

Filter class by days:

Pin It on Pinterest